zaterdag 28 februari 2015

(T)PACK? Oftwel: TPACK of Tijd en Pack, als in vertaling:groep, gang?


Zo, nu is het mijn (Mandy's) beurt. Op het gebied van voortgang in onze groep is er momenteel weinig te melden. Onze vakanties zijn niet tegelijk en soms is niet elk lid bereikbaar. Best onhandig dat AL-leren. Ook met alle ICT-mogelijkheden dus;) Daarnaast denk ik, dat ieder lid van ons team hard bezig is aan het onderzoek, het of de eigen blog en de presentatie hiervan. Het leuke van ons DOT is dat we ook hier regelmatig contact over zoeken.

Het wordt tijd om wat concreter aan de slag voor onze opdracht te gaan. Marilou gaat nadenken of is dit al druk aan het doen tijdens haar vakantie over thema's die aan bod kunnen komen. Nine werkt aan het idee van flipping the classroom en Mandy kijkt hoe dit functioneel wordt ingezet. Het document waarin we gezamenlijk werken via Dropbox groeit gestaag.

Zo komt het werken in onze DOT overeen met conclusies die ik vind in de stukken van onze minor: "Dots richten hun ontwikkeling op de organisatorische elementen van het curriculum. De "tijd" en "plaats" van hun toekomstige lespraktijk zijn de meest prominente onderwerpen in hun discussie en werk". 

Het kopje "plaats" neemt bij ons geen plaats in bij de discussie omdat onze plaats thuis achter de computer, op de school van Marilou en tijdens de contactdagen in Utrecht is. "Tijd" speelt wel een rol, maar hier krijg ik het idee dat er nog veel vooruit geschoven wordt. Het wordt tijd om concreter aan de slag te gaan en dat is ook de planning voor de komende weken. Via onze communicatiemiddelen zullen we de komende week meer aan de slag moeten om het probleem met tekstbegrip concreet te maken en waarom we voor flipping the classroom kiezen als uitgangspunt.

Hier is dus duidelijk te zien dat we met TPACK bezig zijn. Vakinhoudelijk, didactisch en techniek, waarbij elk lid van ons DOT zijn steentje bijdraagt, maar waarbij ook ieder lid zich (vrijwel automatisch) richt op een specifieke taak.

We hebben deze week wel geleerd dat het werken met een blog en invoegen van plaatjes, teksten, afbeeldingen niet zo eenvoudig is als het lijkt. Na veel geknutsel is het eindelijk gelukt, maar nog niet tot volle tevredenheid. Leermomentje dus.

Graag zie ik jullie volgende week. Volgende week neemt Marilou het blog weer over.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten