zaterdag 28 februari 2015

(T)PACK? Oftwel: TPACK of Tijd en Pack, als in vertaling:groep, gang?


Zo, nu is het mijn (Mandy's) beurt. Op het gebied van voortgang in onze groep is er momenteel weinig te melden. Onze vakanties zijn niet tegelijk en soms is niet elk lid bereikbaar. Best onhandig dat AL-leren. Ook met alle ICT-mogelijkheden dus;) Daarnaast denk ik, dat ieder lid van ons team hard bezig is aan het onderzoek, het of de eigen blog en de presentatie hiervan. Het leuke van ons DOT is dat we ook hier regelmatig contact over zoeken.

Het wordt tijd om wat concreter aan de slag voor onze opdracht te gaan. Marilou gaat nadenken of is dit al druk aan het doen tijdens haar vakantie over thema's die aan bod kunnen komen. Nine werkt aan het idee van flipping the classroom en Mandy kijkt hoe dit functioneel wordt ingezet. Het document waarin we gezamenlijk werken via Dropbox groeit gestaag.

Zo komt het werken in onze DOT overeen met conclusies die ik vind in de stukken van onze minor: "Dots richten hun ontwikkeling op de organisatorische elementen van het curriculum. De "tijd" en "plaats" van hun toekomstige lespraktijk zijn de meest prominente onderwerpen in hun discussie en werk". 

Het kopje "plaats" neemt bij ons geen plaats in bij de discussie omdat onze plaats thuis achter de computer, op de school van Marilou en tijdens de contactdagen in Utrecht is. "Tijd" speelt wel een rol, maar hier krijg ik het idee dat er nog veel vooruit geschoven wordt. Het wordt tijd om concreter aan de slag te gaan en dat is ook de planning voor de komende weken. Via onze communicatiemiddelen zullen we de komende week meer aan de slag moeten om het probleem met tekstbegrip concreet te maken en waarom we voor flipping the classroom kiezen als uitgangspunt.

Hier is dus duidelijk te zien dat we met TPACK bezig zijn. Vakinhoudelijk, didactisch en techniek, waarbij elk lid van ons DOT zijn steentje bijdraagt, maar waarbij ook ieder lid zich (vrijwel automatisch) richt op een specifieke taak.

We hebben deze week wel geleerd dat het werken met een blog en invoegen van plaatjes, teksten, afbeeldingen niet zo eenvoudig is als het lijkt. Na veel geknutsel is het eindelijk gelukt, maar nog niet tot volle tevredenheid. Leermomentje dus.

Graag zie ik jullie volgende week. Volgende week neemt Marilou het blog weer over.


maandag 23 februari 2015

En nu een ruime week verder

In de eerste blog heeft Marilou de brainstorm in schematische weergave geplaatst. Nu is het mijn beurt om te bloggen en ik, Nine, heb dit werkelijk waar nog nooit gedaan. Dus als het goed is moet er gaande weg deze minor verbetering in te zien zijn.

Zoals al vermeld maken we driftig gebruik van allerlei communicatiemiddelen zoals Whats-ap, mail maar ook een Dropbox. Alle digitale bruikbare informatie die we tegenkomen plaatsen we in die Dropbox zodat het voor ons allen toegankelijk is.

Whats-ap fungeert naast communicatiemiddel ook als een soort dagboek. Hierin kunnen we met gemak eerder gezegde of aangehaalde dingen terugvinden. Zo kwamen we via Whats-ap ook tot de ontdekking dat mijn verzamelwoede pluspunten met zich meebrengt omdat dit allerlei onverwachte informatiebronnen voor deze Pilot-opdracht oplevert. Marilou is degene die het mogelijk maakt en straks ook uitvoert op haar stageschool. Mandy is van de superhandige bestandjes (Wordcloud) om in vorm te geven en aan te geven wat er nog gedaan moet worden. Dat komt dus neer op een verdeling in:
informatiebron, uitvoerbron en vormgeefbron.

Kortom zijn wij wat betreft de samenwerking erg enthousiast, de puzzelstukjes vallen ineen en we hebben er zin in!

Deze situatie, 'met het vingertje wijzen', verwachten wij dus ook niet tegen te komen!

vrijdag 13 februari 2015

Lets go!
Wie zijn wij?
Mandy, Nine en Marilou.
Onze samenwerking verloopt tot nu toe goed, we hebben vooral contact via WhatsApp en hebben een gedeelde dropbox. Via de WhatsApp hebben we elkaar beter leren kennen. We hebben onze plussen en minnen naar elkaar benoemd. We doen dit zodat we scherp hebben wat de valkuilen en kwaliteiten van onze teamleden zijn. We zijn alle drie gemotiveerd om zo snel mogelijk onze vakken af te ronden.

Mandy heeft deze week de aantekeningen uitgetypt, een planning gemaakt en gezocht naar informatie over 21th century skills. De week van 23 februari is zij de blogkoningin.

Nine heeft de brainstormsessie op papier gezet en gaat op zoek naar informatie over flipping the classroom. Volgende week is het bloggen aan haar.

Marilou heeft aan haar werkgever gevraagd of deze wil en kan fungeren als opdrachtgever. Ze heeft een gmail en blogaccount gemaakt, de mindmap (mind42.com) uitgetypt en gaat op zoek naar 6 thema's die we kunnen gebruiken voor de lessenserie. Deze week schrijft zij op het blog.

Wat gaan we doen?Voor het Alberdink Thijm College (Hilversum) mogen we een lessenserie ontwerpen. Marilou heeft besproken wat de mogelijkheden en wensen zijn. We mogen een lessenserie ontwerpen die gaat over tekstbegrip.   Probleem: de leerlingen schieten te kort in hun kennis en vaardigheden bij tekstbegrip;

   Doel: de leerlingen bijspijkeren in tekstbegrip door middel van het ICT-leermiddel ‘flipping te classroom’.Het probleem valt nog verder uit te splitsen in:

·       Leerlingen treffen tekstbegrip bij alle vakken;

·       Leerlingen beheersen het niet voldoende;

·       Leerlingen struikelen ook bij vakken zoals wiskunde, waar het niet om tekstbegrip draait, omdat dit steeds taliger wordt.


Aangezien de lessenserie ingezet wordt bij het vak godsdienst en levensbeschouwing (GL) zullen alle teksten gaan over levensbeschouwelijke thema's. Dit is een vereiste voor de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft ook gevraagd om tussentijds het product in te mogen zien, zodat er waar nodig gestuurd kan worden.

We hebben er zin in om er volop tegenaan te gaan: lets go!