vrijdag 13 februari 2015

Lets go!
Wie zijn wij?
Mandy, Nine en Marilou.
Onze samenwerking verloopt tot nu toe goed, we hebben vooral contact via WhatsApp en hebben een gedeelde dropbox. Via de WhatsApp hebben we elkaar beter leren kennen. We hebben onze plussen en minnen naar elkaar benoemd. We doen dit zodat we scherp hebben wat de valkuilen en kwaliteiten van onze teamleden zijn. We zijn alle drie gemotiveerd om zo snel mogelijk onze vakken af te ronden.

Mandy heeft deze week de aantekeningen uitgetypt, een planning gemaakt en gezocht naar informatie over 21th century skills. De week van 23 februari is zij de blogkoningin.

Nine heeft de brainstormsessie op papier gezet en gaat op zoek naar informatie over flipping the classroom. Volgende week is het bloggen aan haar.

Marilou heeft aan haar werkgever gevraagd of deze wil en kan fungeren als opdrachtgever. Ze heeft een gmail en blogaccount gemaakt, de mindmap (mind42.com) uitgetypt en gaat op zoek naar 6 thema's die we kunnen gebruiken voor de lessenserie. Deze week schrijft zij op het blog.

Wat gaan we doen?Voor het Alberdink Thijm College (Hilversum) mogen we een lessenserie ontwerpen. Marilou heeft besproken wat de mogelijkheden en wensen zijn. We mogen een lessenserie ontwerpen die gaat over tekstbegrip.   Probleem: de leerlingen schieten te kort in hun kennis en vaardigheden bij tekstbegrip;

   Doel: de leerlingen bijspijkeren in tekstbegrip door middel van het ICT-leermiddel ‘flipping te classroom’.Het probleem valt nog verder uit te splitsen in:

·       Leerlingen treffen tekstbegrip bij alle vakken;

·       Leerlingen beheersen het niet voldoende;

·       Leerlingen struikelen ook bij vakken zoals wiskunde, waar het niet om tekstbegrip draait, omdat dit steeds taliger wordt.


Aangezien de lessenserie ingezet wordt bij het vak godsdienst en levensbeschouwing (GL) zullen alle teksten gaan over levensbeschouwelijke thema's. Dit is een vereiste voor de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft ook gevraagd om tussentijds het product in te mogen zien, zodat er waar nodig gestuurd kan worden.

We hebben er zin in om er volop tegenaan te gaan: lets go!

1 opmerking:

  1. Beste DOT,

    Ik begrijp dat tekstbegrip een probleemgebied bij veel leerlingen is. Goed dat jullie dit thema oppakken en m.b.v. ict willen uitwerken ten einde leerlingen helpen zich hierin te verbeteren. Jullie willen daarbij het principe van Flip de Klas inzetten. Dan is het heel belangrijk dat jullie goed voor ogen hebben, welke vraag je eigenlijk wilt beantwoorden. Wil je het bijvoorbeeld inzetten om optimaal te kunnen differentiëren en verschillende leerlingen verschillende leerwegen te kunnen bieden , wil je het inzetten als afwisseling van werkvorm en zo meer gevarieerd lesgeven om met meer maar niet alle verschillen tussen leerlingen rekening te kunnen houden of wil je de klas als één geheel een verdiepende les aanbieden en waarbij je minder rekening houdt met verschillen in de groep? Geen gemakkelijke vragen, dat begrijp ik. Maar hoe concreter je ideeën, hoe gerichter je te werk kunt gaan. Probeer dus vooral te vetrekken vanuit de vraag wat het belang van flipping the classroom voor de leerling is in tekstbegrip. Zou dit belang trouwens ook gelden voor andere thema's en niet alleen tekstbegrip?

    Hartelijke groet, Rina

    BeantwoordenVerwijderen