donderdag 26 maart 2015

TPAKC ontleedDe volgende blog alweer… Het is bij iedereen druk in onze DOT om verschillende redenen. Maar allereerst is er de tentamenweek met het tentamen voor de minor Leren en ICT. Spannend! Ook heb ik het gevoel dat we een strakke planning moeten maken. 25 april komt snel dichtbij en op de een of andere manier, heb ik het gevoel dat we blijven steken.
De afspraak is dan ook dat ik een planning ga maken (deze week) en dat we langzaam richting het eindproduct gaan werken. Deze week staan nog de onderzoeken van Flipping the classroom op het programma (Nine en Mandy) en Marilou is bezig met een enquête. Ook zijn er plannen richting de lessenserie. Stiekem mis ik toch het rechtstreekse contact: even een avond samen bikkelen.
Wat betreft TPACK:
TK: we leren nieuwe dingen over ICT, we hebben veel nieuwe tools gezien en we zijn in staat om deze te gebruiken.
PK: We kunnen, met onze ervaring, verschillende didactische werkvormen gebruiken.
CK: We kunnen wetenschappelijk denken (over taal en Levo)
PCK: We weten de moeilijkheden bij het vak Nederlands (tekstbegrip) en we kunnen geschikte werkvormen kiezen om tekstbegrip beter aan te leren.
De TCK: we hebben de kennis in huis om ICT-toepassingen te gebruiken om de leerlingen te ondersteunen (bij Nederlands en LEVO)
TPCK: We gaan lessen maken, waarbij de vakinhoud, de didactiek en natuurlijk ICT goed samengaan.
Ook denk ik dat we in onze planning naar de taxonomie van Bloom moeten gaan kijken. Kortom: er is nog werk aan de winkel!

woensdag 11 maart 2015

Tweede contactdag

Dit maal wat later een blog i.v.m. de afgelopen contactdag.

De week voor de contactdag waren we even wat in de war wat betreft de opdracht. Mandy en ik zaten al een presentatie voor de individuele opdracht in elkaar te knutselen, halverwege de week bleek dit toch niet de bedoeling. Marilou hield het hoofd cool en redde ons met een Wordcloud die later zelfs binnen enkele secondes in een PowerPoint was gegoten. Klaar voor de presentatie van de gezamenlijke opdracht dus.

De eerste presentatie op de contactdag deed onze mond openzakken en zorgde voor enige twijfel. Maar die twijfel over onze eigen opdracht was gelukkig onterecht. Daarna volgden meer presentaties, allen geheel verschillend van aard en in verschillende stadia qua opdracht. Er kwamen ook voor onze opdracht wat mooie dingen uitrollen, vooral van de presentatie van Arend met 'zijn poppetje' hebben we genoten. Kortom inspiratie opgedaan.

Na de presentaties hebben we gebruik gemaakt van de tijd die we in levende lijve bij elkaar waren om aan onze opdracht te werken. Dit bestond uit taak verdelen, brainstormen, evalueren, plannen bijstellen en natuurlijk kwam er ook gezelligheid bij kijken! Hier kwam Addie dus om de hoek kijken. Addie is een model. Nee mensen, dat is geen vierde groepslid met andere ambities.

Het ADDIE-model, is een bekend implementatiemodel dat zijn oorsprong kent in de wereld van Instructional Systems Design (ISD). ADDIE is een acronym voor de vijf fases uit het model, te weten:
  • Analysis - Analyse van het probleem
  • Design - Ontwerp van de oplossing
  • Development - Ontwikkeling van de oplossing
  • Implementation - Implementatie van de oplossing in de praktijk
  • Evaluation - Evaluatie van de geïmplementeerde oplossing.
 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/ADDIE-model

ADDIE-model

We zijn tot een verdeling gekomen van het uitdiepen van de Pinterestlinks betreffende 'Flipping te classroom'. Aan de hand van de bevindingen na het uitdiepen willen we enkele vormen uitproberen om zo te bepalen welke het beste bij ons en ons doel past. De link naar deze site hebben we in ons blog toegevoegd omdat we de link genoemd hadden en daarnaast omdat we de lezers ook wilden laten zien hoe makkelijk het is om via deze site informatie te verzamelen. Erg prettig is dat de links visueel zijn en niet een vergeten 'Http' ergens in een bestandje.
 
Ook hebben we een thema bepaald voor de lessenserie die tot onze eindopdracht behoort. Wie goed doet, wie goed ontmoet. Wij hopen een ieder die dit leest meteen te kunnen inspireren met ons thema. Aan de hand van dit thema maakt Marilou een opzet voor een Levo-les waar Mandy en ik later met het vak Nederlands op inhaken. Zo zou er een vakoverstijgende lessenserie moeten ontstaan die geschikt wordt gemaakt voor 'Flipping the classroom'.
 
Naast de verdieping in 'Flipping the classroom' moeten we ook aan de slag met de theorie rondom tekstbegrip, Mandy maakt hiermee de komende tijd een begin en ik sluit hierbij aan.
 
Omdat het fabriceren van een opzet voor de Levo-les en het afnemen van een enquête best wat tijd van Marilou vergt, hebben we besloten dat de komende blogs door Mandy en mijzelf worden geschreven. Ook het uitspitten van de Pinterestlinks nemen Mandy en ik in de eerste instantie op ons. Zo spelen we een beetje met de verdeling in taken en werkdruk zodat we deze fijne samenwerking die we tot nu toe mogen ervaren ook kunnen blijven voortzetten.
 
Over voortzetten gesproken, de week zet zich ondertussen ook voort en de volgende ervaringen en bevindingen zullen jullie dus weer lezen in het blog van mijn collegablogger Mandy.
 

maandag 2 maart 2015

Pinterestlink

In een eerdere blog hebben we al verwezen naar informatie verkregen via Pinterest. Hier sluiten we een link bij met een dottiesaccount op Pinterest zodat je rechtstreeks naar de informatie kan.