dinsdag 7 april 2015

Huidige stand van zaken

De afgelopen weken waren behoorlijk onstuimig onder andere in verband met de drukte op de werkvloer in de vorm van tentamens en toetsen. Persoonlijk zonk ik hier in weg, de DOT vulde op en trok mij weer even naar de realiteit. Dit geeft maar weer eens weer dat er een goede samenwerking binnen de DOT heerst!Ook kwam naar voren dat er een vorm van communicatie gemist wordt, de persoonlijke ontmoeting. Het fysiek samenwerken en zijn. In de reacties op de vorige blog werden naar aanleiding hiervan een aantal ICT-toepassingen als suggestie opgeworpen. Ik denk niet dat die dit bepaalde gemis bevredigen. Wel hebben we op deze manier weer kennis genomen van een aantal 'nieuwe' communicatiemogelijkheden.In één van de reacties op het vorige blog stond de vraag: waar vind ik jullie materiaal? Ons materiaal staat in een gezamenlijke Dropbox en is voor een buitenstaander niet toegankelijk. Het is wellicht een idee om indien het product af is het ergens te plaatsen zodat anderen er wel toegang tot hebben. Dit is nog een overlegje waard binnen de DOT, of wij dat willen en zo ja, hoe en waar?

De taxonomie van Bloom:


(bron: http://wikikids.nl/Taxonomie_van_Bloom).

De site waar ik de afbeelding vandaan heb geeft, vind ik persoonlijk, een leuke omschrijving:

Er zijn 6 leervaardigheden. Dat zijn: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. Die zijn door meneer Bloom in 2 groepen verdeeld: de lagere orde denkvaardigheden en de hogere orde denkvaardigheden. onthouden, begrijpen en toepassen zijn de lagere orde denkvaardigheden en de rest de hogere denkvaardigheden. De lagere orde denkvaardigheden doe jij als het goed is, de hogere doe je als je hoogbegaafd bent of meer uitdaging nodig hebt.

Wanneer ik dit lees, krijg ik toch wel een 'boost'. Waarom? In de DOT zijn wij constant met deze zes leervaardigheden bezig, de ene keer bewuster dan de andere keer. Dat wil in dit geval dus zeggen dat wij de hogere orde van denkvaardigheden ook beheersen. Deze uitleg zegt dan: de hogere doe je als je hoogbegaafd bent of meer uitdaging nodig hebt. Het is toch heerlijk om ergens te lezen dat je hoogbegaafd bent of meer uitdaging nodig hebt!

In het vorige blog gaf Mandy aan dat we in de planning van de DOT ook een naar deze taxonomie van Bloom moesten gaan kijken. Dit is nog een puntje van overleg waard aangezien het mij niet duidelijk is hoe dit bedoeld wordt. Hebben we het over de planning zelf of over de planning van? Dus om eventuele miscommunicatie te voorkomen, nog even overleggen op dit gebied. Dit is dus zo'n moment waar fysiek samenzijn een uitkomst zou zijn. Onderstaand filmpje geeft een mooi voorbeeld van wat 'overleggen' kan zijn en ook hier is het fysiek samenzijn een must.Met het product 'Wie goed doet, wie goed ontmoet', vlot het qua informatie goed. Nu nog de totale vormgeving tot een geheel. En de laatste stap bij het geheel is dan natuurlijk nog het analyseren en evalueren wat eventueel nog weer tot nieuwe creaties leidt. Met andere woorden: we zijn nog hard bezig om ons werk tot een mooi eindproduct te voltooien, maar we hebben er alle vertrouwen in dat wij ook hierin zullen slagen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten